Lähetä viesti

Leikkaus

Kun toimitusaika ratkaisee

Tehokkaan tuotantoprosessimme ja kattavan materiaalivarastomme ansiosta pystymme toimittamaan levyleikkeitä nopeasti lyhyellä toimitusajalla. Näin asiakkaan tuotannossa ei synny pitkiä seisokkeja ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta. Hinnoittelumme on dynaaminen ja perustuu tilausten toimitusaikaan, tuotantoaikaan, kappaleiden määrään, kokoon sekä materiaaliin. Joustava hinnoittelu mahdollistaa tarvittaessa erittäin nopeat toimitukset. Olemme erikoistuneet pääasiassa levyleikkauspalveluun ja sitä tukevaan suunnittelutyöhön. Monipuolisen verkostomme kautta voimme tarjota myös suurempia kokonaisuuksia ja koneistuksia ympäri Suomen. Voimme valmistaa erilaisia osia esimerkiksi sapluunan tai luonnoksen perusteella. Arkistoimme luodut dokumentit, joten ne löytyvät helposti myöhempää lisätilausta varten.

Kauttamme saatte kattavan valikoiman levymateriaaleja sekä asiantuntemuksen niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Myymme myös varastostamme levymateriaalia sekä RHS palkkeja. RHS-palkkeja löytyy suoraan hyllystä hyvä valikoima kokoina 10 x 10 – 100 x 100. Tarvittaessa katkaisemme palkit määrämittaan. RHS-palkkeja voit tilata helposti ja nopeasti verkkokaupastamme. Sieltä voit ostaa myös suuremmista projekteista yli jääneitä palkkeja.

Vesileikkaus menetelmänä

Vesileikkaus on materiaalista riippumaton leikkaustapa aina 100 mm paksuuteen saakka. Leikattava materiaali voi olla esimerkiksi kumia, muovia, terästä, kulutusterästä tai ruostumatonta terästä. Vesileikkaus voidaan tehdä kahdella eri tyyppisellä menetelmällä; puhdasvesileikkauksena tai abrasiivileikkauksena (lisäaineena hiekka). Leikkaus tapahtuu vesipöydällä, jolloin materiaalista läpi menevä vesisuihku vaimentuu törmättyään veteen.

Molemmat leikkaustyypit perustuvat suuttimesta korkealla paineella suihkuavan veden kohdentamiseen pienelle pinta-alalle. Mäntäpumpulla saadaan aikaan korkea veden paine pienemmällä hydraulipaineella.

Abrasiivileikkauksessa veden sekaan lisätään hiekka. Hiekka saavuttaa kiihdytysputken nokalla lähes veden virtausnopeuden, joka on jopa 1000 m/s.

Puhdasvesileikkauksessa käytetään leikkaukseen ainoastaan vettä. Silloin railokoko on huomattavasti pienempi kuin abrasiivileikkauksessa. Abrasiivileikkaus soveltuu erittäin hyvin alumiinien sekä kovien kulutusterästen leikkaamiseen. Tällöin työvarat voidaan jättää huomattavasti pienemmiksi, kuin muilla leikkausmenetelmillä.

Vesileikkauksen suurin etu on, että siitä ei aiheudu leikattavaan materiaaliin termisiä muodonmuutoksia eikä materiaali muuta muotoaan itse leikkausmenetelmästä johtuen. Siksi materiaalin ominaisuudet pysyvät alkuperäisen kaltaisina. Myöskään reikien koko ei ole sidoksissa materiaalin vahvuuteen, kuten muilla leikkausmenetelmillä.

Valitsemme automaattisesti aina kullekin materiaalille sopivimman leikkausmenetelmän.

Käytössämme olevan laitteen leikkausalue on 1500 x 3100 x 100 mm.


Leikkauslaadut

Leikattaville materiaaleille on mahdollista valita viisi eri leikkauslaatua. Mikäli leikattavan kappaleen tulee olla mahdollisimman mittatarkka, kannattaa valinta tehdä hienoimmista laaduista. Mikäli kappaleen mittatarkkuus ja pinnanlaatu saa olla huonompaa, kannattaa laaduksi valita karkea. Leikkausjäljen kartiomaisuus on materiaalista ja laadusta riipuen 0,5 – 2 astetta. Viiveen urasyvyys kasvaa leikkauslaadun huonontuessa. Urasyvyyden ollessa pienempi, pinnanlaatu ja tasomaisuus paranee. Mikäli tilaaja ei määrittele leikkauslaatua, käytämme oletuksena ulkomuodoille keskilaatua ja sisämuodoille hienoa leikkauslaatua.


Hyvä tietää vesileikkauksesta:

 • Pienin suositeltava viillon railo on 1,5 – 2,0 mm johtuen suuttimen halkaisijasta.
 • Pienin reikä halkaisijaltaan on 3,0 mm riippumatta levyn vahvuudesta.
 • Annetut mitat ovat yläpinnan mittoja. Ulkomuodot ovat yläpinnasta pienempiä kuin alapinnan mitat ja reijät ovat yläpinnasta suurempia, kuin alapinnasta. HUOM! Valitsemme parhaan leikkaustavan, joten sitä ei asiakkaan tarvitse päättää.
 • Mikäli esimerkiksi reikiin tarvitaan tarkkoja sovitteita, tulisi reikään mahduttava malliakseli, pultti tms. toimittaa mitattavaksemme. Tällä varmistetaan reijän täsmälleen oikea koko ja toiminta.
 • Tarkkojen reikien tekemiseen voimme käyttää ”merkkausreikää”, johon poranterä on helppo kohdistaa.
 • Leikkauslaadulla on vaikutusta leikkausjäljen kartiomaisuuteen.
 • Aroille materiaaleille, kuten esimerkiksi lasi, on jätettävä mielellään yli 10 mm tilaa puhkaisulle.
 • Kevyet materiaalit tulee tukea pöytää vasten, joten levyn koko pinta-alaa ei voida käyttää leikattavaan kappaleeseen.
 • Vesileikkauslaitteella voidaan leikata kaikki materiaalit aina paperista kulutusteräkseen.
 • Ainoastaan kumit ja erittäin pehmeät materiaalit leikataan pelkällä vedellä, muissa leikkauksissa käytetään apuna abrasiivihiekkaa.
 • Pelkällä vedellä leikatessa railon leveys on huomattavasti pienempi verrattuna abrasiivihiekalla leikattavaan kappaleeseen.

Tarjouspyyntöopas levyleikkeille

Huomioithan, että suurempia tarjouspyyntöjä varten on hyvä liittää mukaan dwg / dxf -kuvat. Tiedostot ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä käytetä muuhun, kuin tarjouksen laskentaan sekä tilauksen tullen tuotteiden valmistukseen.

Tarjouspyynnössä tulisi selvitä seuraavia asioita:

 • Onko leikkaustyöllä kiire? (toimitusaika vaikuttaa hintaan)
  • Normaali toimitusaikamme on 14 vrk, mutta edullisimmillaan voimme toimittaa tuotteet 30 vrk tilauksesta.
 • Koskeeko tarjous vain leikkaustyötä vai sisältyykö siihen myös materiaalit
 • Mikä materiaali on kyseessä?
 • Kappalemäärä?
 • Pyytäessäsi tarjousta, olisi hyvä liittää mukaan myös piirustus (mielellään dxf tai dwg)
  • Voimme luoda leikkausradat pdf- tai jpg-kuvista, mikäli muodoilla ei ole suuria mittatarkkuusvaatimuksia.
 • Leikkauslaatu
  • Normaalisti tarjous tehdään keskilaadulla, mikä on todettu leikkausnopeudeltaan taloudellisimmaksi ja usein riittäväksi.
  • Leikkuulaadulla on suora yhteys kappaleen hintaan.
  • Laadut on jaettu viiteen kategoriaan. Karkein laatu on edullisin ja erittäin hieno kallein. Karkeinta laatua suosittelemme
   käytettäväksi sillon, kun kappaleelta ei vaadita tarkkoja mittoja ja reunan kartiokkuudella ei ole merkitystä (kartiokkuus
   voi olla jopa 3 astetta).
  • Erittäin hienoa laatua käytämme normaalisti esireikien ja muiden tarkkojen pintojen tekemiseen.
 • Normaalista poikkeava (14 vrk) maksuehto
 • Yhteyshenkilön yhteystiedot

Varastomateriaalit